Danh mục sản phẩm


tin mới nhất

Nóng bức Các sản phẩm

Bóng bàn Bóng Double phù hợp với ITTF mới nhất của T3 Tiêu chuẩn kỹ thuật.

ITTF được chấp thuận cho các cuộc thi quốc tế

Tính năng, đặc điểm:

Môi trường thân thiện,

An toàn, không hyergolic

Vật liệu ABS, vật liệu mới, kỹ thuật mới, bền và ổn định.

:

Đầu tiên Cuối cùng
[  Tổng cộng  1  Trang]