Danh mục sản phẩm


tin mới nhất

Nóng bức Các sản phẩm

Bánh Tennis

Lưỡi đặc biệt cho quả cầu vật liệu mới

Cải thiện sự quay của quả cầu vật liệu mới

Cấu trúc: 7 lớp, 5 lớp gỗ + 2 lớp carbon

Double Fish Table Tennis Blade tất cả các sản phẩm loạt phù hợp cho tất cả các vòng, tấn công và phòng thủ chơi.

Tay cầm ngắn và tay cầm dài

Excellet tay cảm thấy, kiểm soát dễ dàng, vòng ổn định.

Ngoài ra, Trẻ em Carbon Blade là thích hợp cho trẻ em ở tuổi 4-10 để đào tạo


:

Đầu tiên Cuối cùng
[  Tổng cộng  1  Trang]