tin mới nhất

Danh mục sản phẩm

Nóng bức Các sản phẩm

广州 双鱼 体育 创新 中心 室内 及 外立面 装修 改造 工程 施工 专业 承包 中标 候选人 公示

March 16,2023.

广州 双鱼 体育 创新 中心 室内 及 外立面 装修 改造 工程 施工 专业 承包 [项目 / 标段 编号: JG2021-12712 项目 的 评标 工作 已经 结束 , 评标 委员会 经 评审 推荐 了 本 项目 中标中标 候选人 情况 予以 公示 (公示 时间 从 2021-10-30 00:00 至 2021-11-01 23:59 止) , 具体 内容 见 如下 链接 : http: // ggzy . gz . gov . cn / jyywjsgcfwjzzbhxrgs / 836072 . jhtml