Danh mục sản phẩm


tin mới nhất

Nóng bức Các sản phẩm

Lưỡi chơi bóng bàn

Lưỡi đặc biệt cho vật liệu mới bóng

Cải thiện spin của bóng vật liệu mới

Cấu trúc: 7 lớp, 5 lớp gỗ + 2 lớp carbon

Double Fish Table Tennis Blade tất cả các sản phẩm loạt phù hợp cho tất cả các vòng, tấn công và phòng thủ chơi.

Tay cầm ngắn và tay cầm dài

Cảm giác tay excellet, kiểm soát dễ dàng, vòng ổn định.

Ngoài ra, trẻ em Carbon Blade phù hợp cho trẻ em ở độ tuổi 4-10 cho đào tạo


:

Ngày thứ nhất Cuối cùng
[  Tổng cộng  1  trang]