Danh mục sản phẩm


tin mới nhất

Nóng bức Các sản phẩm

Vợt cầu lông JINQUE

Tất cả các loạt vợt cho đào tạo và các cuộc thi

Chất liệu từ độ cứng Cao sợi carbon + dệt dệt kim, nano sợi carbon, cao trả lại sợi carbon, sợi carbon đầy đủ.

Ngoài ra, vợt cầu lông thông minh


Thích hợp cho tốc độ, kiểm soát và chơi tấn công.

:

Ngày thứ nhất Cuối cùng
[  Tổng cộng  1  trang]