tin mới nhất

Danh mục sản phẩm

Nóng bức Các sản phẩm

广州 双鱼 体育用品 集团 有限公司 双鱼 创新 中心 弱电 设备 采购 及 服务器 升级 项目 采购 结果 公告

October 26,2023.

广州 双鱼 体育用品 集团 有限公司

双鱼 创新 中心 弱电 设备 采购 及 服务器 升级 项目 采购 结果 公告

1 . 项目 名称 : 双鱼 创新 中心 弱电 设备 采购 及 服务器 升级 项目

2 . 采购 编号 :( 2022DF询价3

3 . 采购 方式 : 询价 采购

4 . 成交 供应 商 名称 : 百 应 科技 有限公司

联系人: 柯先生

邮箱 : it @ doublefish . com

址 : 广州 市 海珠区 燕子 岗 路28

编: 510280
广州 双鱼 体育用品 集团 有限公司

2022 年611