tin mới nhất

Danh mục sản phẩm

Nóng bức Các sản phẩm

广州 双鱼 体育 创新 中心 室内 及 外立面 装修 改造 工程 施工 公示

March 8,2023.
项目 名称 : 广州 双鱼 体育 创新 中心 室内 及 外立面 装修 改造 工程 施工 专业 承包
项目 编号 : JG2021-12712
本 项目 采用 资格 审查 方式 : 资格 后 审
项目 所在 区域 : 广东 省 广州 市 越秀 区
投标 登记 时间 : 2021 年 9 月 23 日 0 时 0 分 ~ 2021 年 10 月 13 日 14 时 30 分
投标 登记 方式 : 网上 登记
是否 允许 联合体 投标 登记 : 是
保证金 金额 (万元) : 5

最高 投标 限价 (万元) : 921 . 554947


详情 请见 网址 : http: // ggzy . gz . gov . cn / jyywjsgcfwjzzbgg / 829179 . jhtml