tin mới nhất

Danh mục sản phẩm

Nóng bức Các sản phẩm

Giấy chứng nhận Chấp nhận Thiết bị Cá Double-ITTF

March 9,2018.

Bàn đánh bài bóng bàn, bóng và lưới đôi được ITTF chấp thuận cho các cuộc thi đấu quốc tế.